Skip to content

Viestintä (päivitetty 23.2.2024)

Parivartio on Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin ja Varsinais-Suomen Reserviläispiirin yhteisesti julkaisema tiedotuslehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Parivartio palkittiin parhaana piirilehtenä vuonna 2015. Valintaperusteluina mainittiin seuraavaa: ”Parivartion taitto on uusittu onnistuneesti. Raikkaassa taitossa käytetään rohkeasti värielementtejä, kuvat ovat näyttäviä ja lehden eri osastot ovat selkeitä. Lehdessä käsitellään laajasti aktiivista varsinaissuomalaista vapaaehtoista maanpuolustusta.”