Skip to content

Tiedotus

Parivartio on Varsinais-Suomen Reserviupseeripiirin ja Varsinais-Suomen Reserviläispiirin yhteisesti julkaisema tiedotuslehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Parivartio palkittiin parhaana piirilehtenä vuonna 2015. Valintaperusteluina mainittiin seuraavaa: ”Parivartion taitto on uusittu onnistuneesti. Raikkaassa taitossa käytetään rohkeasti värielementtejä, kuvat ovat näyttäviä ja lehden eri osastot ovat selkeitä. Lehdessä käsitellään laajasti aktiivista varsinaissuomalaista vapaaehtoista maanpuolustusta.”


Parivartio vuonna 2023

Lehti                Aineisto                        Ilmestymispäivä
1/23                 26.1.                              15.2.
2/23                 30.3.                              19.4.
3/23                 25.5.                              14.6.
4/23                 27.7.                              16.8.
5/23                 28.9.                              18.10.
6/23                 30.11.                            20.12.