Skip to content

Nuoriso- ja osaamistoimikunta

Nuoriso- ja osaamistoimikunta 2022

Johannes Kossila (PJ, Lieto, RU), Juho Veijula (Kaarina-Piikkiö, RES), Markus Hietamäki (Raisio, RU), Antti Pihlava (Lieto, RU), Sakari Salo (Kaarina-Piikkiö, RES)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reserviläispiirin edustajat

Nuoriso- ja osaamistoimikuntatoimikunta: Sakari Salo (Kaarinan-Piikkiön RES) ja Juha Veijula (Kaarinan-Piikkiön RES).

[RUpiirin edustajat Markus Hietamäki (Raision RU), Antti Pihlava (Liedon RU) ja Oskari Kuuskoski (Raision RU)]

 

Toimikunnan tehtävät

 1. esittää nuoriso- ja osaamistoimikunnan kokoonpanon ja toimintasuunnitelman seuraavaksi vuodeksi piirien yhteiselle työvaliokunnalle
 2. laatii ohjeita ja suosituksia yhdistyksille toimenpiteiksi jäsenten reserviläistaitoja kehittävän ja ylläpitävän sekä yhdistystoimintaa kehittävän koulutuksen toteuttamisesta ja nuorten jäsenten rekrytointiin ja nuorten toiminnan aktivoimiseksi
 3. ideoi ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen sekä nuorten toiminnan kehittämiseen
 4. osallistuu koulutustapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen
 5. toimii yhteistyössä Lounais-Suomen aluetoimiston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin kanssa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä
 6. edistää verkkokoulutuksen (esim. PV Moodle) käyttöönottoa jäsenten omaehtoisessa kouluttautumisessa
 7. edistää reserviläistoiminnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa
 8. osallistuu vänrikki- sekä aliupseeri- ja miehistöpäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen
 9. osallistuu erikseen valittaviin messu-, nuoriso- yms. tapahtumiin
 10. suunnittelee ja toteuttaa nuorille suunnatun toimintapäivän
 11. osallistuu jäsenten jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen yhteistoiminnassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin sekä Lounasi-Suomen aluetoimiston kanssa
 12. kannustaa jäseniä osallistumaan liikunta- ja urheilutapahtumiin yhteistyössä ampuma- ja urheilutoimikunnan kanssa
 13. edistää vuorovaikutteisuutta jäseniin sähköisten tiedotuskanavien avulla
 14. järjestää koulutustilaisuuksia