Skip to content

Nuoriso- ja osaamistoimikunta

Reserviläispiirin edustajat

Nuoriso- ja osaamistoimikuntatoimikunta: Sakari Salo (Kaarinan-Piikkiön RES), Jussi Saarikallio (Alastaron RES), Kai Sainio (Laitilan RESAU) ja Juha Veijula (Kaarinan- Piikkiön RES).

[RUpiirin edustajat Markus Hietamäki (Raision RU), Antti Pihlava (Liedon RU) ja Niklas Heikkilä (LIedon RU)]

 

 1. Toimikunnan tehtävät

 2. – esittää nuoriso- ja osaamistoimikunnan kokoonpanon ja toimintasuunnitelman seuraavaksi vuodeksi piirien yhteiselle työvaliokunnalle
 3. – laatii ohjeita ja suosituksia yhdistyksille toimenpiteiksi jäsenten reserviläistaitoja kehittävän ja ylläpitävän sekä yhdistystoimintaa kehittävän koulutuksen toteuttamisesta ja nuorten jäsenten rekrytointiin ja nuorten toiminnan aktivoimiseksi
 4. – ideoi ja osallistuu koulutuksen kehittämiseen sekä nuorten toiminnan kehittämiseen
 5. – osallistuu koulutustapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen
 6. – toimii yhteistyössä Lounais-Suomen aluetoimiston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin kanssa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä
 7. – edistää verkkokoulutuksen (esim. PV Moodle) käyttöönottoa jäsenten omaehtoisessa kouluttautumisessa
 8. – edistää reserviläistoiminnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa
 9. – osallistuu vänrikki- sekä aliupseeri- ja miehistöpäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen
 10. – osallistuu erikseen valittaviin messu-, nuoriso- yms. tapahtumiin
 11. – suunnittelee ja toteuttaa nuorille suunnatun toimintapäivän
 12. – osallistuu jäsenten jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmän kehittämiseen ja toteuttamiseen yhteistoiminnassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin sekä Lounasi-Suomen aluetoimiston kanssa
 13. – kannustaa jäseniä osallistumaan liikunta- ja urheilutapahtumiin yhteistyössä ampuma- ja urheilutoimikunnan kanssa
 14. – edistää vuorovaikutteisuutta jäseniin sähköisten tiedotuskanavien avulla
 15. – järjestää koulutustilaisuuksia