Skip to content

Materiaalipankki (päivitetty 13.1.2023)

1. Matkalasku, valtakirja ja urheilutoiminnan yleisohje

Matkalasku on toimitettava piirien toimistoon viimeistään kuukauden kuluessa matkasta uhalla, että oikeus korvaukseen menetetään. Laskuun on ehdottomasti liitettävä mukaan kuitit ja ym. tositteet.

Matkalaskupohja

Valtakirjapohja on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi piirin sääntömääräisissä kokouksissa. Yhdistys/vast täyttää vaadittavat kohdat valtakirjasta, sen allekirjoittaa yhdistyksen/vast sääntömääräinen nimenkirjoittaja/-kirjoittajat ja se toimitetaan piirin kokouksiin joko ennalta piiritoimistoon sähköpostilla toiminnanjohtaja.vsrespiirit@gmail.com tai esitetään kokouksessa ennen kokouksen alkamista.

Valtakirja RES
Urheilutoiminnan-yleisohje-vuodelle-2023
2. Palkitsemiset ja huomionosoitukset
Vuosikello
2.1 Piiri
Piirin palkitsemisohje
Piirien ansiomitali esitys lomake
2.2 Liitto
Esitykset tehdään alla olevan linkin lomakkeella ja toimitetaan omaan reserviläispiiriin, missä esitykset käsitellään ja toimitetaan liittoon päätettäväksi. Lue ensin ohjeet ja säännöt. Tarkasta myös esityksen ajankohta vuosikellosta. Esitys PITÄÄ olla piiritoimistossa vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa!!
Reserviläisliiton ansiomitalisääntö
Reserviläisliiton ansioristien myöntöperusteet
RES-mitalien-hakulomake-2020
2.3 Reserviläisurheiluliitto
Esitykset tehdään alla olevan linkin lomakkeella ja toimitetaan omaan reserviläispiiriin, missä esitykset käsitellään ja toimitetaan liittoon päätettäväksi. Lue ensin ohjeet ja säännöt. Tarkasta myös esityksen ajankohta vuosikellosta. Esitys PITÄÄ olla piiritoimistossa vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa!!

RESUL ansioristin säännöt

RESUL ansiomerkkijarjestelman ohjeistus

RESUL ansiomerkin hakulomake

2.4 Valtakunnalliset
Esitykset tehdään alla olevan linkin lomakkeella ja toimitetaan omaan reserviläispiiriin, missä esitykset käsitellään ja toimitetaan liittoon päätettäväksi. Lue ensin ohjeet ja säännöt. Tarkasta myös esityksen ajankohta vuosikellosta. Esitys PITÄÄ olla piiritoimistossa vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa!!
SVR ja SL täyttöohje
SVR ja SL esityslomake
VRR esityslomake
Sotilasansiomitaliesitys
3. Ylentäminen
Alla olevan normin mukaan reserviin kuuluva voidaan ylentää maapuolustuksellisista ansioista KERRAN varusmiespalveluksen jälkeen, ellei häntä ole ylennetty KERTAAKAAN reservissäoloaikana. Tarkemmat perusteet normissa. Esityksen voi tehdä vapaamuotoisesti piiritoimistoon tai käyttää alla olevaa lomaketta. Tarkasta myös esityksen ajankohta vuosikellosta. Esitys PITÄÄ olla piiritoimistossa vähintään kaksi viikkoa ennen määräaikaa!!
Reserviin tai varareserviin kuuluvan asevelvollisen ylentäminen

Ylennysesityslomake

4. Messukärry ja esittelymateriaali
Messukärry, Eko-aseet ja muu alla olevan liitteen mukainen materiaali varataan piiritoimistolta laittamalla s-posti osoitteeseen toiminnanjohtaja.vsrespiirit@gmail.com. Materiaali kannattaa varata riittävän ajoissa, jotta varmistuu sen saatavuudesta. Varaukset otetaan vastaan ”First Come, First Serve” -periaatteella eli ensiksi varannut saa päälekkäisyyksien sattuessa materiaalin käyttöönsä. Materiaalin palautus piiritoimiston kanssa sovittuna ajankohtana mahdollisimman pian käytön jälkeen. Liitoilta kannattaa alla olevan liitteen ohjeen mukaisesti myös tilata esittelymateriaalia. Tilaukset pitää tehdä vähintään viikkoa ennen tarvetta toimitusvarmuuden takaamiseksi. Liitoilta tilatut materiaalit ovat yhdistyksille ilmaisia.

Messumateriaali