Skip to content

Toimikunnat (päivitetty 11.1.2023)

Piirien yhteisiin toimikuntiin kuuluu 2 – 5 reserviupseeri- ja 2 – 5 reserviläispiirin yhdistysten jäsentä. Toimikuntien jäsenten toimintakausi on yksi vuosi. Puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajina toimii kaksivuotiskauden vuoroin reserviupseeri- ja reserviläispiirin edustaja. Toimikunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittava toimihenkilöt.Toimikunnat täydentävät itse itsensä ja esittävät seuraavan vuoden kokoonpanonsa Piirien Yhteisen Työvaliokunnan (PYT) hyväksyttäväksi viimeistään kuluvan vuoden viimeiseen PYT:n kokoukseen (vuonna 2022 PYT:n viimeinen kokous on 9.11.2022).

Piirien yhteisten toimikuntien tehtävänä on suunnitella ja koordinoida molempia piirejä koskevia asioita oma-aloitteisesti ja PYT:n antamien vaatimuksiin perustuen. Toimikunnat työskentelevät itsenäisesti annettujen linjausten mukaisesti ja hyväksyttää esimerkiksi suunnitelmat/vast. PYT:ssä. Toimikuntien puheenjohtajat vastaavat toimikunnan koolle kutsumisesta. Toimikunnat kokoontuvat pääsääntöisesti Heikkilän sotilaskodissa. Kokoontumisten mahdollisten kahvitarjoiluiden kustannuksista vastaa piirit.

Toimikuntien tuotoksia ovat muun muassa piirien vuosittainen viestintäsuunnitelma (viestintätoimikunta), ampumaratojen käytön koordinointisuunnitelma (ampumatoimikunta), erilaisten piirien yhteisten koulutustapahtumien suunnittelu- ja johtaminen (nuoriso- ja osaamistoimikunta), perinnetoiminnan ylläpito ja jäsenistön huomioiminen (perinne- ja huomionosoitustoimikunta) sekä vuosittaisen urheilutoiminnan yleisohjeen laatiminen ja päivittäminen (urheilutoimikunta).